Uslovi korišćenja

terms

I. Uvod

 1. Ovim Uslovima korišćenja utvrđuju se pravila za korišćenje veb stranice pod nazivom „VIN-INFO“ na internet domenu „vin-info.pl, vin-info.com“ (u daljem tekstu „Veb sajt“). Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja ili bilo kojom od njihovih odredbi, molimo vas da ne koristite Veb lokaciju.
 2. Veb-sajtom upravlja VIN-INFO sp. z o.o. vrt sa sedištem na adresi: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Poljska), registrovan u registru preduzetnika koji vodi Okružni sud u Katovicama-istok pod KRS brojem 0000348800, sa osnovnim kapitalom od 65.000 PLN i poreskim identifikacionim brojem u Poljskoj NIP: PL6342735908. Možete nas kontaktirati i putem kontakt forme na veb stranici ili na mejl adresu: support@vin-info.com. O pitanjima koja se odnose na veb lokaciju i usluge koje se na njoj pružaju, mi uglavnom komuniciramo putem e-pošte.
 3. Primarni cilj Veb stranice je da svojim korisnicima pruži što više tehničkih, istorijskih i drugih podataka o određenom vozilu u obliku Izveštaja (vidi Odeljak II Uslova korišćenja) na osnovu osnovnih podataka koji identifikuju vozilo koje korisnici pružaju. Izveštaj pripremamo na osnovu podataka iz Izvora (vidi Odeljak II Uslova korišćenja) i činimo ga dostupnim korisnicima putem Veb stranice.
 4. Uprkos našim naporima da Izveštaj učinimo pouzdanim izvorom znanja o određenom vozilu, nije moguće u potpunosti proveriti tačnost podataka koji se u njemu nalaze u odnosu na trenutno stvarno stanje. Na primer, ako su podaci u Izveštaju zabeleženi sa greškama u Izvorima, Izveštaj može replicirati ove greške i razlikovati se od trenutnog stvarnog stanja. Stoga, Izveštaj treba tretirati samo kao pomoćni alat za procenu istorije i stanja određenog vozila, a zatim uvek direktno pregledati trenutno stvarno stanje vozila i njegovih dokumenata, posebno pre donošenja odluke o njegovoj kupovini.
 5. Ako primetite bilo kakve nesuglasice između Izveštaja o određenom vozilu i trenutnog stvarnog stanja tog vozila, bili bismo zahvalni ako biste nas o tome obavestili. Podaci iz Izvora koji potiču od trećih strana su nezavisni od nas, međutim, u slučaju opravdanih sumnji u tačnost ovih podataka sa stvarnim stanjem, kako bi se izbeglo obmanjivanje, možemo obustaviti pružanje sumnjivih podataka u Izveštajima i obavestiti osobu od koje potiču podaci, zadržavajući informacije o ovoj situaciji.
 6. Obim informacija u Izveštaju može se razlikovati za svako vozilo. Mogućnost dobijanja određenih informacija u datom trenutku zavisi od toga da li su te informacije dostupne u Izvorima u tom trenutku. Pre naručivanja Izveštaja, možete proveriti da li se određeni opseg informacija o određenom vozilu može proveriti od nas u Izvorima.
 7. Izveštaj ne sadrži lične podatke, samo podatke o određenom vozilu.
 8. Usluge dostupne na veb-sajtu namenjene su pojedincima, pravnim licima i drugim entitetima koji imaju mesto prebivališta ili sedište unutar geografskih granica Evrope (posebno zemlje Evropskog ekonomskog prostora) i Severne Amerike.
 9. Usluge na veb-sajtu su isključivo namenjene osobama koje su najmanje 18 godina stare i imaju punu pravnu sposobnost.
 10. Pravila za obradu ličnih podataka od strane nas i upotrebu kolačića sadržana su u našoj Politici privatnosti dostupnoj na Veb sajtu.
 11. Da bi koristio Veb sajt, korisnik treba da koristi uređaj sa pristupom internetu, sa pravilno instaliranim i konfigurisanim internet pretraživačem u najnovijoj verziji i sa aktuelnim softverom za prikazivanje PDF fajlova, kao i da ima aktivan email adresu. Za korišćenje određenih funkcionalnosti Veb sajta, potrebni su Java Script softver i dozvola za korišćenje određenih kolačića. Nismo odgovorni za nedostatak pristupa podacima postavljenim na našem Veb sajtu zbog toga što uređaj korisnika ne ispunjava tehničke zahteve navedene gore.

II. Definicije

 • U ovim Uslovima korišćenja, sledeći termini će imati značenja koja su im dodeljena:
  • "Potrošač" označava bilo koju fizičku osobu koja deluje u svrhe koje nisu povezane sa njihovom poslovnom ili profesionalnom aktivnošću, kao i bilo koju fizičku osobu koja koristi usluge dostupne na Veb sajtu u svrhe direktno povezane sa njihovom poslovnom aktivnošću, ako za njih nema profesionalni karakter, posebno proizlazi iz predmeta njihove poslovne aktivnosti navedene u relevantnom javnom registru.
  • "Izveštaj" označava skup podataka različitih vrsta o određenom vozilu dobijenih iz Izvora prema trenutnom stanju u vreme dobijanja ovih podataka, koje činimo dostupnim putem Veb-sajta. Ovi podaci mogu sadržati informacije o istoriji vozila, tehničkim podacima, merama za poboljšanje bezbednosti vozila, itd. Ovi podaci bi trebalo da se tretiraju samo kao pomoćni alat za procenu istorije i stanja datog vozila, jer nisu u potpunosti provereni za usklađenost sa trenutnim faktičkim stanjem.
  • "Izvori" se odnose na sve dostupne izvore podataka o vozilima, posebno našu bazu podataka i druge baze podataka dostupne nama koje održavaju treće strane, uključujući javne baze podataka (npr. Nacionalni sistem informacija o naslovima motornih vozila, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; Nacionalna administracija za saobraćaj na autoputevima, NHTSA: http://www.nhtsa.gov/; Agencija za usluge vozila i operatera, VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), kao i druge uobičajeno dostupne izvore takvih podataka. Izvori ne predstavljaju zvanični registar, iako određeni podaci u njima mogu poticati iz takvih registara.

III. Prava na sadržaj na veb-sajtu

 1. U skladu sa ostalim informacijama na Veb-sajtu, sva prava intelektualne svojine na Veb-sajtu i sadržajima dostupnim na njemu (tekstualnim, grafičkim ili drugim), uključujući zaštitne znakove i druge grafičke ili verbalne elemente, su rezervisana i pripadaju nama ili našim licencodavcima.
 2. Posebno su zabranjeni sledeći:
  • ponovno objavljivanje materijala dobijenih sa Veb-sajta (uključujući ponovno objavljivanje na drugom veb-sajtu),
  • prodaja, iznajmljivanje, pozajmljivanje, donacija, prenos ili pod-licenciranje u vezi sa Veb sajtom ili materijalima sa Veb sajta,
  • javno deljenje bilo kojeg materijala sa Veb-sajta,
  • reprodukcija, duplikacija, kopiranje ili druga komercijalna upotreba materijala sa Veb-sajta, ili
  • uređivanje ili na drugi način modifikovanje bilo kojih materijala na Veb-sajtu, bez prethodnog i izričitog pismenog odobrenja od nas.

IV. Korišćenje Veb-sajta

 1. Zabranjeno je koristiti Veb-sajt na bilo koji način koji može da ga ošteti ili negativno utiče na mogućnost njegovog korišćenja, kao i koristiti Veb-sajt na bilo koji drugi način koji je nezakonit, protivzakonit, štetan, ili povezan sa bilo kojom nezakonitom, protivzakonitom, štetnom svrhom ili aktivnošću.
 2. Zabranjeno je koristiti Veb-sajt za kopiranje, korišćenje, skladištenje, prenos, slanje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvih materijala koji sadrže bilo koji špijunski softver, virus, Trojanskog konja, crva, keylogger, rootkit, ili bilo koji drugi štetni softver ili uređaj, ili ih referenciraju.
 3. Zabranjeno je pribavljanje podataka sa Veb stranice koji nisu bili dostupni korisnicima od strane nas, kao i bilo koje sistematsko ili automatsko prikupljanje podataka sa Veb stranice ili podataka povezanih sa Veb stranicom (uključujući upotrebu sledećih tehnika: skrejping, rudarenje podataka, ekstrakcija podataka i sakupljanje podataka) bez našeg pismenog pristanka.
 4. Zabranjeno je koristiti Veb sajt za prenos ili slanje neželjenih komercijalnih informacija.
 5. Zabranjeno je koristiti Veb-sajt za bilo koje marketinške svrhe bez našeg pismenog pristanka.
 6. Korisnici su obavezni da ažuriraju svoje podatke navedene na veb sajtu tokom registracije, posebno lične podatke, uključujući podatke za prijavu i e-mail adresu.

V. Ograničen pristup resursima veb stranice

 1. Pristup delovima resursa Veb sajta je ograničen. Zadržavamo pravo da ograničimo pristup drugim resursima Veb sajta ili da ograničimo pristup celom Veb sajtu, uzimajući u obzir prava korisnika koja proizlaze iz prethodno zaključenih ugovora.
 2. Ako korisnik dobije korisničko ime ili lozinku od nas koja omogućava pristup resursima sa ograničenim pristupom na Veb sajtu ili drugim sadržajima ili uslugama sa ograničenim pristupom, korisnik je dužan da obezbedi lozinku i korisničko ime tako da se ne otkriju trećoj strani.

VI. Sadržaj postavljen na veb stranici od strane korisnika

 1. Sadržaj koji korisnik postavlja na veb-sajtu ne sme biti nezakonit, suprotan pravilima društvenog suživota, netiketi ili drugim uspostavljenim običajima, ne sme kršiti prava trećih strana, niti može izazvati bilo kakav zahtev ili pravnu radnju protiv korisnika, nas ili bilo koje treće strane (u svakom slučaju, u meri bilo kog važećeg zakona).
 2. Zabranjeno je postavljanje bilo kakvog sadržaja na Veb-sajtu koji je predmet bilo kakvog tekućeg ili budućeg pretećeg sudskog postupka ili sličnih postupaka.
 3. Zadržavamo pravo da izmenimo ili uklonimo bilo koji sadržaj koji je postavljen, skladišten ili objavljen na Veb sajtu, posebno ako se ispostavi da je nezakonit.
 4. U skladu sa odredbama ovih Uslova korišćenja i važećim zakonom, nismo obavezni da nadgledamo sadržaj koji korisnik postavlja ili objavljuje na Veb sajtu.
 5. Sav sadržaj koji korisnik postavi na Veb sajt treba da se čuva i na njihovim uređajima za dodatnu zaštitu od gubitka.

VII. Pružanje Izveštaja i Plaćanja

 1. Pristup određenim resursima Veb sajta, posebno dobijanje Izveštaja, je naplativ. U takvim slučajevima, plaćanja se vrše isključivo preko platne usluge navedene na Veb sajtu (kao što su PayPal ili PayU) korišćenjem kreditne kartice ili na drugi način tamo naveden.
 2. Da biste dobili Izveštaj, prvo morate pružiti osnovne podatke koji identifikuju vozilo (navedene u obrascima na Veb sajtu), što će nam omogućiti da proverimo i predstavimo preliminarne informacije o tome da li i koji opseg informacija o vozilu može biti proveren od strane nas u Izvorima. Zatim, na osnovu preliminarnih informacija koje smo pružili, trebali biste odabrati opseg informacija koje će biti navedene u Izveštaju, način plaćanja, i registrirati se ili prijaviti na Veb sajtu kako bismo mogli da pružimo usluge. Ugovor između korisnika i nas za pružanje Izveštaja smatra se zaključenim u trenutku kada korisnik izvrši plaćanje. Ovi Uslovi korišćenja čine deo tog ugovora. Izveštaj je automatski dostupan na Veb sajtu, odmah nakon uspešno izvršenog plaćanja.
 3. Plaćanja za usluge dostupne na veb-sajtu putem tamo navedenih platnih usluga (kao što su PayPal ili PayU) podležu uslovima i odredbama tih usluga dostupnih na njihovim veb-sajtovima.
 4. Cene naših usluga, posebno Izveštaja i dopunskih usluga, navedene su na Veb sajtu.
 5. Nakon dobijanja Izveštaja, PDV faktura može biti naručena preko korisničkog računa sa pruženim podacima. Korišćenje naplatnih usluga se tretira kao prihvatanje upotrebe elektronskih faktura.
 6. Na veb-sajtu možete naručiti pakete koji omogućavaju dobijanje izveštaja za određeni broj vozila, u određenom vremenskom periodu, i po određenoj ceni navedenoj na veb-sajtu. Ako su izvori privremeno nedostupni zbog tehničkih razloga na period duži od jednog dana tokom važenja paketa, rok važenja ovog paketa će biti odgovarajuće produžen na zahtev korisnika.
 7. Za korisnike koji nisu potrošači, kašnjenja u pružanju Izveštaja povezana sa tehničkim problemima uzrokovanim od strane treće strane, kvarom, ili radovima na održavanju, ili ažuriranju softvera ne predstavljaju kršenje ugovora o pružanju Izveštaja.
 8. Kupljeni izveštaji su dostupni na Veb sajtu najmanje 30 dana. Nakon ovog perioda, mogu biti potpuno uklonjeni sa Veb sajta.

VIII. Dodatne usluge

 1. Veb-sajt može takođe pružiti besplatne kontinuirane usluge koje dopunjuju pružanje Izveštaja, uključujući:
  • pružanje korisniku računa na Vebsajtu, postavljenog prilikom zaključenja prvog ugovora za pružanje Izveštaja, kako bi se obezbedio Izveštaj i olakšala dalja upotreba usluga dostupnih na Vebsajtu;
  • dostavljanje biltena korisniku.
 2. U slučaju dopunskih usluga za pružanje Izveštaja:
  • možemo prestati da pružamo uslugu sa trenutnim dejstvom u slučaju kršenja Uslova korišćenja od strane korisnika (vidi Odeljak XII Uslova korišćenja), i u slučaju prekida našeg poslovanja ili značajne promene u njegovoj temi, sa dvonedeljnim otkazom;
  • možemo prestati da pružamo uslugu sa trenutnim dejstvom u slučaju da dobijemo povratnu informaciju da određena e-mail adresa ne postoji, kao i u slučaju neaktivnosti korisnika na njegovom nalogu na veb lokaciji u periodu od najmanje jednog godine, sa otkaznim rokom od dve nedelje;
  • Korisnik veb-sajta može u svakom trenutku odmah da odustane od ovih usluga. Ako želite da izbrišete nalog, to možete učiniti obaveštavajući nas putem jedne od metoda komunikacije sa nama navedenih u Odeljku I.2. Uslova korišćenja ili koristeći postavke korisničkog naloga ako je takva opcija dostupna. Možete se odjaviti sa biltena klikom na link za odjavu u svakoj poruci biltena.

IX. Izjave i odricanja od odgovornosti

 1. Na osnovu ugovora sa korisnikom o pružanju Izveštaja, obavezujemo se da pružimo podatke o određenom vozilu koji su nam dostupni iz Izvora u tom trenutku. Stoga se može desiti da neki očekivani podaci neće biti dostupni u Izvorima. Shodno tome, Izveštaj predstavlja samo pomoć i smernice za korisnika. Iz objektivnih razloga, nismo u mogućnosti da garantujemo da su podaci u Izveštaju potpuni, ažurirani i u potpunosti u skladu sa trenutnim faktičkim stanjem vozila.
 2. Ako je specifikacija osnovnih informacija o vozilu sadržana u Izveštaju zasnovana na dekodiranju podataka iz VIN broja koji je proizvođač dodelio vozilu, neće pokazati promene napravljene na specifičnom vozilu nakon njegove proizvodnje.
 3. Za korisnike koji nisu potrošači, u meri koju dozvoljava važeći zakon, ne dajemo izjave (posebno u vezi sa standardima pružanja usluga na Veb sajtu i njegovog korišćenja), isključujemo garancije, ne pružamo garancije kvaliteta, i ne garantujemo tačnost dekodiranja osnovnih podataka za identifikaciju vozila, posebno VIN broja.

X. Ograničenje odgovornosti

 1. Cilj odredbi ovih Uslova korišćenja nije da ograniči ili isključi našu ili korisnikovu odgovornost na bilo koji način suprotan zakonu; posebno, Uslovi korišćenja ne isključuju našu ili korisnikovu odgovornost za štetu prouzrokovanu namernom greškom.
 2. Isključenja i ograničenja odgovornosti navedena u Uslovima pružanja usluge:
  • podložni su ograničenjima navedenim u stavu 1 iznad;
  • primenjuju se na svu odgovornost koja može nastati u skladu sa Uslovima korišćenja u vezi sa njihovom temom, uključujući ugovornu odgovornost, delikt ili drugu sličnu odgovornost;
  • ne primenjuje se na Potrošače.
 3. Za korisnike koji nisu potrošači, u meri koliko je to moguće prema važećem zakonu, mi nismo odgovorni za:
  • štete bilo koje vrste, posebno za izgubljenu dobit, osim ako šteta nije prouzrokovana našom namerom;
  • gubitak ili oštećenje bilo kojih podataka, baze podataka ili softvera, kako naših tako i korisnikovih.
 4. Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat događaja ili događaja koji su izvan naše kontrole, osim ako nije drugačije predviđeno obavezujućim odredbama zakona.
 5. Izveštaj je isključivo dostupan korisniku koji je strana u ugovoru sa nama za pružanje Izveštaja i ne sme se javno objaviti bez našeg prethodnog odobrenja.
 6. Za korisnike koji nisu potrošači, ako informacije sadržane u Izveštaju potiču iz Nacionalnog sistema informacija o naslovima motornih vozila (NMVTIS), korišćenje Veb sajta znači prihvatanje ograničenja odgovornosti koje NMVTIS navodi na veb sajtu na vehiclehistory.bja.ojp.gov, a ako potiču iz baza podataka Nacionalne administracije za saobraćaj na autoputevima (NHTSA) ili Agencije za usluge vozila i operatera (VOSA), korišćenje Veb sajta znači prihvatanje propisa ovih baza podataka.

XI. Obeštećenje

 • Korisnici koji nisu potrošači obeštećuju nas za sve gubitke, štete, nadoknade, troškove, obaveze i rashode (uključujući troškove povezane sa bilo kojim postupkom i bilo koji iznos koji smo platili trećoj strani kao nagodbu) povezane sa bilo kojim kršenjem ovih Uslova korišćenja od strane korisnika, i obavezni su da nam nadoknade sve troškove koje smo imali u vezi sa tim.

XII. Kršenje uslova ugovora

 • Uzimajući u obzir sva naša ostala prava koja proizlaze iz ovih Uslova korišćenja, ako korisnik na bilo koji način prekrši Uslove korišćenja, možemo preduzeti takve mere za koje smatramo da su prikladne da bi odgovorili na prekršaj, sprečili dalje kršenje i ograničili dalju štetu, uključujući suspenziju korisnikovog pristupa Veb sajtu, sprečavanje korisnikovog pristupa Veb sajtu, blokiranje pristupa Veb sajtu za određenu IP adresu, kontaktiranje korisnikovog Internet provajdera da bi blokirao pristup Veb sajtu, raskidanje ugovora koji nas vežu sa korisnikom i brisanje njegovog naloga, ili preduzimanje pravnih radnji.

XIII. Isključenje Prava Treće Strane

 • Uslovi korišćenja definišu samo odnos između nas i korisnika veb stranice i ne pružaju nikakva prava trećim stranama niti ih ovlašćuju da pozivaju bilo koju od njegovih odredbi ili zahtevaju izvršenje ovih odredbi. Izvršenje odredbi Uslova korišćenja ne zahteva saglasnost bilo koje treće strane.

XIV. Dodela

 1. Korisnici ne mogu preneti, deliti sa drugima, ili na drugi način raspolagati svojim pravima i obavezama koje proizlaze iz ugovora koji nas veže sa njima, niti preuzimati obaveze u vezi sa ovim pravima i obavezama.
 2. Za korisnike koji nisu potrošači, zadržavamo pravo da prenesemo prava i obaveze proizašle iz ugovora koji nas veže s njima na treću stranu bez saglasnosti ovih korisnika.

XV. Žalbe i Alternativno Rešavanje Sporova

 1. U slučaju tehničkih problema vezanih za Veb-sajt, ili ako Izveštaj koji smo pružili sadrži podatke koji nisu u skladu sa stvarnim stanjem ili su zastareli, ili za postavljanje pitanja, predloga, ili pritužbi u vezi sa Veb-sajtom (pritužbe), treba koristiti jedan od načina komunikacije sa nama navedenih u Odeljku I.2. Uslova korišćenja. Težimo da odgovorimo brzo, najkasnije u roku od 14 dana.
 2. Za potrošače postoji mogućnost korišćenja alternativnog rešavanja sporova. U Poljskoj, detaljne informacije o ovoj temi, uključujući listu entiteta koji pružaju pomoć u takvim situacijama, mogu se naći na veb stranici Kancelarije za zaštitu konkurencije i potrošača: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Postoji i mogućnost korišćenja online rešavanja sporova putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme koju pružaju institucije EU na: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Međutim, korišćenje alternativnog rešavanja sporova je dobrovoljno za svaku stranu.

XVI. Primjenjivo pravo i nadležnost

 1. Ovi Uslovi korišćenja podležu poljskom zakonu, a u obimu koji nije regulisan Uslovima korišćenja, primenjuju se odredbe Građanskog zakonika od 23. aprila 1964, Zakona o pravima potrošača od 30. maja 2014. (u odnosu na potrošače), i Zakona o pružanju usluga elektronskim putem od 18. jula 2002.
 2. Za korisnike koji nisu potrošači i za korisnike koji su potrošači čije je mesto prebivališta u Poljskoj na dan zaključenja ugovora o pružanju Izveštaja, svi sporovi vezani za ove Uslove pružanja usluga ili Politiku privatnosti biće isključivo pod nadležnošću poljskih sudova.

XVII. Odeljivost

 • Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom ili neprovedivom od strane suda ili druge nadležne vlasti, preostale odredbe Uslova korišćenja ostaju obavezujuće. Ako bi nevažeća ili neprovediva odredba bila važeća nakon što se njen deo ukloni, taj će se deo smatrati izbrisanim, a ostatak odredbe će se smatrati važećim i provedivim.

XVIII. Izmjena Uslova korišćenja

 1. Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni iz važećih razloga, koji uključuju: usklađivanje sa trenutno važećim zakonima, značajne promene u kupovnoj moći novca, značajne promene u nivou minimalnih ili prosečnih zarada, nepredviđeni i nezavisni događaji koji su izvan kontrole stranaka (kao što su rat, nemiri, prirodne katastrofe, epidemije), značajne promene u prirodi ili načinu vođenja našeg poslovanja i pružanja usluga na Veb sajtu, promene u postupku kupovine usluga na Veb sajtu, promene u dostupnim metodama plaćanja, i promene u bezbednosti Veb sajta i njegovih korisnika.
 2. Promene se vrše objavljivanjem Uslova korišćenja u njihovom novom obliku na Veb sajtu i odmah obaveštavaju korisnike koji koriste naše usluge pružene putem Veb sajta i dali su nam svoju email adresu. Uslovi korišćenja u njihovom novom obliku stupaju na snagu 14 dana nakon objavljivanja na Veb sajtu i primenjuju se samo na ugovore zaključene nakon njihovog stupanja na snagu i na kontinuirane usluge (kao što je održavanje korisničkog računa, bilten). U roku od 14 dana od prijema obaveštenja o promeni Uslova korišćenja, korisnik može da otkaže usluge koje pružamo sa trenutnim dejstvom obaveštavajući nas putem emaila ili klikom na link pružen u emailu sa obaveštenjem o promeni koji omogućava otkazivanje usluga.
 3. Za korisnike koji nisu potrošači, promena naših kontaktnih podataka ne predstavlja promenu ovih Uslova korišćenja.

XIX. Pravo na povlačenje ugovora

 1. Zakonsko pravo na povlačenje iz ugovora nije dostupno korisnicima koji nisu Potrošači.
 2. Zakonsko pravo na povlačenje iz ugovora nije dostupno korisnicima koji su potrošači, jer Izveštaj predstavlja digitalni sadržaj koji nije isporučen na opipljivom medijumu, za koji se od potrošača zahteva da plati cenu, a pružanje Izveštaja se pokreće samo uz prethodnu saglasnost potrošača i nakon što je potrošač obavešten o gubitku ovog prava kao rezultat davanja takve saglasnosti i priznavanja ovoga, a zatim dobijanja potvrde od nas u vezi s tim (kao što je opisano u članu 38(1)(13) Zakona o pravima potrošača od 30. maja 2014).

Verzija pravila servisa važeća od 20. decembra 2023