What is VIN? How to check VIN number?

VIN (Vehicle Identification Number) je broj dodelen od strane proizvođača kao jedinstveni identifikacioni broj automobila / modela. Cifre se dodeluju u skladu sa normom ISO 3779-1983, koja omogućava identifikaciju vozila na celom svetu.

Tabliczka znamionowa

Numeris yra sudarytas iš 3 dalių :

WMI - međunarodni identifikator automobila - zasnovan je na 3 brojeve / slovima.

VDS - opis modela - zasniva se na 6 znakova i daje opis modela u sekvenci koju je odabrao proizvođač.

VIS - jedinstveni auto identifikator - ovo su poslednjih 8 karaktera (poslednjih 4 su obično brojevi) i skoro uvek uključuju godinu proizvodnje i proizvodni pogon.

VIN se sastoji od alfanumeričkih karaktera, a poslednja četiri su skoro uvek brojevi. One mogu napraviti bilo koju kombinaciju koja se sastoji od ovih velikih slova i brojeva: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V V X I Z.

Automaši će često odvajati elemente VIN-a, VIM-a i VIS-a sa praznim razmacima ili drugim oznakama, ali u automatskim dokumentima VIN mora da se pojavljuje kao jedan niz bez ikakvih razmaka ili prekida, isto važi i za VIN-ov vidan na / u auto-u.

Materijal baziran na ISO 3779 (1983)