Report Stolen Vehicle

Ova stranica je dizajnirana da nam omogući prijavljivanje krađe vozila.


Rukovalac obrade Vaših podataka o ličnosti je VIN-INFO sp. z o.o. (Modelarska 18, Katowice 40-142, Poljska,info@vin-info.pl). Možemo obrađivati vaše podatke (posebno: adresu e-pošte, ime i sadržaj poruke) na osnovu naših legitimnih interesa: u cilju da komuniciramo sa vama, da zaštitimo od potraživanja i realizacije potraživanja u periodu do 6 godina, računajući od godine, u kojoj je prestala korespondencija ili su bili postavljeni efektivni prigovori Možemo otkriti Vaše podatke subjektima sa kojima sarađujemo i koji obrađuju dotične podatke u naše ime (primaoci podataka), koji obavljaju delatnosti iz oblasti informatike, hostinga, marketinga, internet pretraživača, društvenih mreža. Izvan terijtorije EU podaci se mogu prenositi samo u države ili subjekte koje su odobrene zakonima EU. Imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti, pravo tražiti da se isiti isprave, izbrišu ili pravo na ograničenje obrade, imate takođe pravo da podnesete prigovor protiv obrade podataka, prenošenja istih te pravo da uložite žalbu Predsedniku Ureda za zaštitu podataka o ličnosti ili drugoj ustanovi za zaštitu podataka o ličnosti u drugoj državi članici EU. Za više informacija pročitajte našu Politiku privatnosti.Pošalji
Company Data

VIN-INFO sp. z o.o.

Kancelarija Katowice:
Modelarska 18
Katowice 40-142
Poljska

KRS :0000348800
NIP : PL6342735908
REGON : 241461527